Stołeczny Klub Tatrzański

przy Oddziale Żoliborskim PTTK
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

Strona główna » Do popatrzenia

50-lecie SKT

fotografie: A. Siwecka