Uroczystość z okazji 50 rocznicy wstąpienia do SKT Ewy i Andrzeja Drobników

 

   Dyplom jubileuszowy - w oryginale oczywiście podpisany przez wszystkich członków zarządu SKT

   tekst Laudacji wygłoszonej osobiście przez autora - Michała Szurka