„Siedzieliśmy na Mnichu II”

Występ Swobodnego Towarzystwa Śpiewaczego SKT


STARA ROBOTA

pod kierownictwem Michała Szurka

4 grudnia 2014 r. w sali ZG PTTK przy ul. Senatorskiej 11

 

Występ zespołu STARA ROBOTA poprzedziła miła i bardzo ważna dla klubu uroczystość. Decyzją zarządu, przy aprobacie członków klubu, nadaliśmy nasze najwyższe wyróżnienie tj.

HONOROWE CZŁONKOSTWO STOŁECZNEGO KLUBU TATRZAŃSKIEGO

Panu Jerzemu Misiakowi

byłemu, wieloletniemu dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego.


Legitymację Klubu wręczył Panu Dyrektorowi prezes SKT Andrzej Szajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nasze SKT-owskie spojrzenie na puszczę kampinoską"

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pomnik błądzących turystów"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Stary walc"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Fnlandia"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wiosną halne wieją ..."

 

 

 

 

 

 

„Finał i niespodzianka - chór UrsynoviaCantabile z SGGW"

 

 

 

koniec

 

foto: Piotr Pośniak,Tomasz Gutry, Jacek Gołębiowski, Andrzej Szajewski