Niech żyje Klub!

Z okazji przypadającej w tym roku 66-tej rocznicy powstania naszego klubu, 10 maja w sali Zg PTTK przy ul. Senatorskiej 11 odbył się koncert Swobodnego Towarzystwa Śpiewaczego STARA ROBOTA. jak było - przedstawiamy poniżej w fotoreportażu kol. Tomasza Gutry

 

                   

 

 

Foto - Tomasz Gutry