Stołeczny Klub Tatrzański

przy Oddziale PTTK MARYMONT
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

          prelekcja w SKT ....... 11 pażdziernika 2018 r. o godz. 1730

Ach ten Madagaskar!

       11 pażdziernika, o godz.1730 zapraszamy na czwartą co do wielkości na świecie, Czerwoną Wyspę. Nazwa oznacza „ląd na krańcu świata”. Raj dla turystów: miejsce życia wielu nigdzie niespotykanych gatunków roślin (baobaby!) i zwierząt (lemury, kameleony)… Madagaskar jest bardzo zróżnicowany pod względem rzeźby terenu i klimatu: lasy tropikalne, pustynia, sawanna czy płaskowyż.
Mada to też „fady” – życie zgodne z nakazami i zakazami oraz niesamowite obrzędy (famadihana). Ale przede wszystkim - sympatyczni Malgasze z 18 plemion.
Zaprasza Grażyna Trautsolt po drugiej podróży do tego kraju.

Ajaj, Madagaskar,
Kraina czarna, skwarna
Afryka na wpół dzika jest!