Stołeczny Klub Tatrzański

przy Oddziale PTTK MARYMONT
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

         Zapraszamy na prelekcję w SKT ....... 6 czerwca 2019 r. o godz. 1700

„Khumbha Mela - Indie ”

 

      Podczas prezentacji pokażę zdjęcia i film z wielkiego święta Kumbha Mela w Haridwarze, 160 - tysięcznego miasta nad Gangesem, która miała miejsce wiosną 1998 r. Brało w niej udział około pięciu milionów Pielgrzymów, była to wyjątkowo uroczysta Kumbha Mela, bo ostatnia w tym tysiącleciu. Święto to odbywa się tu co 12 lat.
      Pojechałem specjalnie na tę uroczystość i udało się mi brać w niej udział - byłem jednym z pątników. Tym razem wchodziłem w łaski przywódców szkół sadhu nie udając hindusa, a podkreślając swą inność. Takie postępowanie budziło ufność, ciekawość moich poglądów i stawiało mnie w bardzo korzystnym moralnie świetle. Na uwagę zasługuje fakt, że w hinduizmie brak hierarchii religijnej, czyli brak organizatorów takiej imprezy i Europejczykom wydawało się, że takich wspólnych świąt nie powinno być, a jednak są. Tym razem w organizacji pomagało wojsko i policja, ale dzięki temu nikt się nie utopił…      

Zapraszam na prelekcję

Ryszard Czajkowski