Stołeczny Klub Tatrzański

przy Oddziale PTTK MARYMONT
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

 Zapraszamy na prelekcję w SKT ....... 6 lutego 2020 r. o godz 1700

DACH AMERYKI
film Stefana Osieckiego

      Wędrówka w poszukiwaniu wielkiej przygody.
przypomina bardzo próbę dogonienia widnokręgu.
Człowiek ogląda się za siebie i mówi: "Ach otóż i ona".
Patrzy przed siebie i mówi to samo.
Tkwi ona albo w dawnych dniach, które przeżywaliśmy,
albo w nowych, które dopiero przeżyjemy.

      Takim mottem, zaczerpniętym z powieści Josepha Conrada pt. "Przygoda", opatrzył Stefan Osiecki film, który nakręcił w czasie Pierwszej polskiej wyprawy andyjskiej w 1934 roku. Film koncentruje się na dwóch najważniejszych dokonaniach Wyprawy - zdobyciu Mercedario i wytyczeniu nowej drogi na Aconcaguę.

      Encyklopedia Tatrzańska podaje:

      Film ten był w 1936 wyświetlany w Buenos Aires przez uczestników II pol. wyprawy andyjskiej, a w 1939 w Indiach przez członków I pol. wyprawy himalajskiej. Po wojnie film ten uchodził za zaginiony, ale w 1986 został przez Aleksandra Kwiatkowskiego odnaleziony w Londynie (z ang. tytułem Roof of America ) i w 1988 pokazany na festiwalu filmów górskich w Katowicach, gdzie uznano go za znakomity."

      Mieliśmy już okazję zobaczyć fragmenty, które zostały wykorzystane w pokazywanym niedawno w Klubie filmie Piotra Makosa i Wojciecha Lewandowskiego pt. "Polskie Andy". Tym razem obejrzymy całość.

 

      Film jest krótki, więc będzie czas, aby skomentować niektóre wydarzenia, o których opowiada oraz zaprezentować także inne materiały z Wyprawy - fotografie wykonane głównie przez Wiktora Ostrowskiego.

      Zapraszam na prelekcję

Andrzej PIĄTEK