Stołeczny Klub Tatrzański

przy Oddziale PTTK MARYMONT
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

 Zapraszamy na prelekcję w SKT ....... 31 marca 2022 r. o godz 1630

NAMIBIA

 

      Namibia to kraj prawie trzy razy większy od Polski, a zamieszkały przez tyle osób, ile jest tylko w Warszawie.
Niepodległe od 1990 r. państwo w Afryce południowej na północ od RPA. Carakteryzuje się piękną przyrodą, bogatą florą i fauną, krajobrazami górskimi, najwyższymi wydmami świata, drugim co do wielkości kanionem o nazwieFish River, botanicznym dziwactwem - welwetzią...

 

 

 

 

 

 

 

      Zapraszam na prelekcję

Grazyna Trautsolt