Stołeczny Klub Tatrzański

przy Oddziale PTTK MARYMONT
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

 Zapraszamy na prelekcję w SKT ....... 13 października 2022 r. o godz 1630

Na cerkiewnym szlaku

      Prelekcja poświęcona będzie omówieniu napisanej przeze mnie książki zatytułowanej „Na cerkiewnym szlaku. O prawosławiu i grekokatolicyzmie.” Podtytuł wyraźnie i jednoznacznie określa przedmiot zainteresowania. Z wyznawcami obu tych chrześcijańskich religii żyjemy w bliskim sąsiedztwie od wielu lat, a nawet setek lat. A mimo to wiedza o nich w powszechnym odbiorze pozostaje daleka od głębokiej. Książkę, o której będzie mowa, traktuję jako nieśmiałą próbę zmiany tego stanu rzeczy i adresuję ją do zainteresowanych tymi nurtami chrześcijaństwa.

 

      Książka powstała w wyniku kilkunastoletniego hobbystycznego zainteresowania problematyką przedmiotu i fotograficznej „eksploracji” ponad pięciuset obiektów cerkiewnych. Zawiera informacje o historii tych religii, zasadach kultu, ich Kościołach (ustrój, struktura), odłamach głównego nurtu. Ponadto omówienie takich pojęć, jak „cerkiew”, „ikona” czy „ikonostas”. Ponadto przedstawiono krótkie informacje o wybranych świętych obydwu Kościołów oraz słownik terminów religijnych i cerkiewnych liczący ponad 200 haseł. Do książki dołączono kilkadziesiąt zdjęć cerkwi i elementów ich wyposażenia. Książka liczy 248 stron.

Zapraszam
Andrzej Drobnik