Stołeczny Klub Tatrzański

przy Oddziale PTTK MARYMONT
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

 Zapraszamy na wernisaż w SKT .......30 marca 2023 r. o godz 1700