Stołeczny Klub Tatrzański

przy Oddziale Żoliborskim PTTK
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

55 lat Stołecznego Klubu Tatrzańskiego

    Lata szybko mijają i w 2008 roku obchodziliśmy kolejny Jubileusz. Tak, tak... 22 kwietnia Klub skończył 55 lat.

Uroczyste obchody rozciągnęły się w czasie.
18 maja spotkaliśmy się w Puszczy na mniej "oficjalnej" części jubileuszowych obchodów.

Fotoreportaż z Puszczy autorstwa Teresy Starczewskiej możemy obejrzeć .......tutaj.

Głównym punktem progranu stał się poczatkowo planowany na 15 maja występ Młodzieżowego SKT-owskiego Zespołu wokalno-instrumentalnego STARA ROBOTA. Brawurowo wykonany spektakl zespołu pod intrygującym tytułem  "55"  odbył się dopiero 11 grudnia.

W przedstawieniu mogliśmy podziwiać i gromko oklaskiwać:
alfabetycznie według imion

Pełny tekst śpiewogry autorstwa Michała Szurka możemy przeczytać .......tutaj

Zdjęcia Tomasza Gutry i Andrzeja Szajewskiego z występu kabaretu STARA ROBOTA można obejrzeć.......tutaj