Warszawa 16.02.2000 r.

                                       Pan Minister Środowiska

                                           Antoni Tokarczuk

     Szanowny Panie Ministrze !

     My, niżej podpisani członkowie Stołecznego Klubu Tatrzańskiego PTTK oraz miłośnicy Tatr wyrażamy swoje wielkie zaniepokojenie konfliktem zaistniałym wokół Tatrzańskiego Parku Narodowego. Konflikt ten został wywołany przez grupę ludzi, którzy chcą realizować swoje cele bez oglądania się na interes ogólnonarodowy, jakim jest zachowanie przyrody Tatr ani nawet na obowiązujące prawo. Przykry jest fakt, że w gronie tym znaleźli się także parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz samorządowych, z urzędu zobowiązani do ochrony dobra ogólnonarodowego. Przerażenie budzą starania o drastyczne zmniejszenie powierzchni Tatrzańskiego Parku Narodowego czy też o rozbudowę  sieci kolejek i wyciągów w rejonie Kasprowego Wierchu, który już teraz jest nadmiernie obciążony ruchem turystycznym. Nawet modernizacja istniejących urządzeń w kierunku zwiększenia ich przepustowości mogłaby mieć bardzo negatywne skutki. Żadnego uzasadnienia nie znajdują postulaty wyłączenia z granic Parku terenów skoczni oraz tras zjazdowych na Nosalu. Park zgadza się przecież na ich modernizację. Tego rodzaju żądania są dowodem złej woli wnioskodawców, którym w rzeczywistości nie chodzi o modernizowanie konkretnych obiektów, ale o zawładnięcie terenem w celu zyskownego inwestowania. Takie działania nie leżą wcale w szeroko pojmowanym interesie lokalnej społeczności. Mieszkańcy Podtatrza od dawna czerpią ogromne korzyści z sąsiedztwa Parku, który przyciąga tu ogromne rzesze turystów. Jego niszczenie czy ograniczanie może na dłuższą metę spowodować spadek zainteresowania regionem. Nie bez znaczenia jest też fakt, że na działaniach godzących w przyrodę tatrzańską doraźne korzyści odniosłaby głównie gmina Zakopane, obecnie i tak najlepiej rozwinięta, natomiast ochrona  Parku oraz promowanie odciążających go inwestycji przyniósłby równomierny rozwój gmin sąsiednich.

     Wierzymy, że biorąc pod uwagę dobro przyrody tatrzańskiej, interes narodowy a także szeroko rozumiany interes społeczności lokalnej powstrzyma Pan Minister wszelkie zamachy na integralność Tatrzańskiego Parku Narodowego a także doceni zasługi obecnego dyrektora TPN pana Wojciech Gąsienicy-Byrcyna, który mimo ponawianych ataków na jego osobę od lat niezłomnie stoi na stanowisku poszanowania prawa i obrony powierzonego mu skarbu wszystkich Polaków jakim są Tatry.     

(następuje ok.100 podpisów)

* * *