"<" !DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN" ">"

"<" HTML ">"

"<" HEAD ">"

"<" TITLE ">"   "<" /TITLE ">"

"<" /HEAD ">"

"<" BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#FF0000" VLINK="#800000" ALINK="#FF00FF" BACKGROUND="?" ">"

"<" SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" ">"

"<" !--

document.write(" TABLE BORDER='0' CELLPADDING='0' CELLSPACING='0' ");

document.write(" TR TD NOWRAP IMG SRC='clear.gif' WIDTH=5819 HEIGHT=1 /TD /TR ");


for (var v=1; v<=12; v++){

document.write(" TR TD NOWRAP");

for (var h=1; h<=14; h++){document.write(" IMG SRC="+v+"-"+h+"[1].png ");}

document.write(" /TD ");

}

document.write(" /TABLE ");

// -- ">"

"<" /SCRIPT ">"

"<" /BODY ">"

"<" /HTML ">"Uwaga: Aby ten skrypt zadziałał, trzeba usunąć cudzysłowy (") w zaznaczeniach początków ("<") i końców (">") poszczególnych instrukcji!

Powrót do mapy
Powrót do strony głównej SKT