Stołeczny Klub Tatrzański

przy Oddziale PTTK Marymont
Warszawa, ul. Senatorska 11

Zarząd SKT

 
Prezes
Andrzej Piątek
 
Wiceprezes
Elżbieta Jaworska
tel. 602-717-969
Sekretarz
Ewa Chałasińska
tel. 608-201-848
Członek Zarządu
Maria Berger
tel. 503 574 087
Skarbnik
Ewa Dmowska
tel. 603 246 687
Janusz Krukowski
 

Komisja rewizyjna SKT

Przewodniczący
Michał Szurek
tel.  
Członek komisji
Maria Misiurewicz
tel.  
Członek Komisji
Ewa Byszewska
 
 

Kapituła Odznaczeń SKT

Przewodniczący
Mirosława Kardacz
 
Sekretarz
Teresa Kobylak
 
Członek Kapituły
Piotr Lutyk
  
 

Propozycje i wnioski w sprawie wyróżnień i odznaczeń prosimy składać przewodniczącemu i sekretarzowi Kapituły.

Inne

Obozy letnie i zimowe
Anna Żbikowska

Maria Walnik
tel. 22 833 93 53
 

TRW GOT
Anna Żbikowska
(przewodnicząca)
Marek Wołoszyński(sekretarz)
Adam Kucharski
Henryk Ogonowski
Wiesław Pietrzak
Włodzimierz Tymowski
Teresa Wieczorekinformacje szczegółowe    
 
Michał Szurek
   
Ewa Wasiak
tel: 780 558 240
Administracja stron WWW
Andrzej Szajewski
 

SKT prosi o zgłaszanie pomysłów nowych obozów, w dowolnych miejscach i terminach (najlepiej od razu z deklaracją uczestnictwa). Chętni uczestnicy mogą wpisać się na kartkę wywieszoną na klubowej tablicy w przedsionku sali na Miodowej lub wywiesić swoją propozycję, albo zgłaszać do Anny Żbikowskiej.