Regulamin SKT
Zasady obsługi finansowej wyjazdów klubowych
Statut PTTK

Stołeczny Klub Tatrzański

przy Oddziale PTTK Marymont
01-871 Warszawa, ul.Senatorska 11


 

KRÓTKA HISTORIA KLUBU

spisana na nowo

przez Koleżankę Prezes i Redaktora Naczelnego

 

 

 

 

Powyżej: fragment listu koleżanki XY do Michała Szurka. Poniżej: znaczek klubowy

 

 

 

O Stołecznym Klubie Tatrzańskim – jak chcemy być postrzegani

 

 

 

         Początek istnienia naszego Klubu wiąże się z ciężkimi czasami wczesnych lat pięćdziesiątych. W 1953 roku rozwiązano Klub Wysokogórski – jego niezależność i pewna elitarność nie podobała się władzom. Zgodzono się tylko na działalność w ramach PTTK. Skorzystali z tej furtki ludzie ze środowiska warszawskiego i aby dalej istniała jakaś organizacja wysokogórska, w dniu 22 kwietnia 1953 r. na Walnym  Zebraniu Oddziału Warszawskiego PTTK powołali  Sekcję  Taternicką.Jej członkami założycielami byli między innymi:  Bolesław Chwaściński,  Krzysztof Eychler,  Krzysztof Fiedler,  Zbigniew Lesnobrodzki, Julian Łaszkiewicz,  Leszek Łącki, Czesław Mrowiec, Andrzej Niesiołowski,  Jerzy Mierzejewski, Zbigniew Raszczuk,  Jerzy Strojny, Jerzy Sawicki,  Jan Staszel, Justyn Wojsznis, Jan Zaunar.

Do Sekcji wstąpiło około 250 osób, a jej pierwszym prezesem był przez pół roku Krzysztof Fiedler. Stowarzyszenie zmieniało nazwę, najpierw na Sekcję Alpinizmu (1 stycznia 1955), potem na Stołeczne Koło Taternickie (od 1 lipca 1956), Stołeczne Koło Tatrzańskie (1959). W marcu 1961 roku zyskaliśmy obecną nazwę: Stołeczny Klub Tatrzański przy Oddziale Żoliborskim PTTK.   Po „odwilży” w 1956, kiedy reaktywno KW, Sekcja (a potem Klub)  rozpoczęła samodzielne życie. Prezesami byli kolejno Julian Łaszkiewicz (do 1970),  Andrzej Niesiołowski (1970-74),  Maciej Kołaczkowski (1974-76),  Michał Misiurewicz (1976-78), Leon Kossobudzki (1978-1983),  Piotr Misiurewicz (1983-1991), 1991 – 1993 Leopold Pieczyński (1991-1993), ponownie Piotr Misiurewicz  (1993 – 2001) i  niżej podpisana Elżbieta Jaworska (od 2001).

         Stołeczny Klub Tatrzański nie stanowił konkurencji dla Klubu Wysokogórskiego, a raczej był jego uzupełnieniem. Wiele osób należało do obu organizacji, między innymi Andrzej Zawada. Od lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych  SKT organizował wyjazdy wspinaczkowe (bardzo często w góry Jugosławii) i eksploracyjne (na przykład w Hindukusz). Od lat sześćdziesiątych  roku dużą popularnością cieszyły się obozy tatrzańskie, zarówno letnie, jak i zimowe. Propagowaliśmy zimową turystykę kwalifikowaną. Prowadziliśmy szkolenia dla początkujących.  

Od powstania  PZA  w 1974 r.  istnieje  przy SKT  Sekcja  Alpinizmu. Była ona pierwszą sekcją zarejestrowaną w PZA. Jej  pierwszym kierownikiem  został Maciej Popko,  dalszymi byli kolejno Janusz Jeleński, Wiesław Szlenk, Piotr Misiurewicz, Aleksander  Ziołecki (senior), Andrzej Piątek, Aleksander Ziołecki junior, Anna Kubala, ponownie Maciej Popko  i obecnie Jacek Krukowski.

Od 1976 roku przy SKT działa prężnie Terenowy Referat Weryfikacyjny  Górskiej Odznaki Turystycznej, w skład którego wchodzi sześciu Przodowników Turystyki  Górskiej.

Jak w każdym klubie górskim, przeżywaliśmy też górskie śmierci koleżanek i kolegów. Najbardziej tragiczny był dzień 18 marca 1993 roku, gdzie lawina na stoku Sławkowskiego Szczytu zabrała sześciu członków Klubu. Zginęli wtedy Zofia Klauznicer, Jerzy Murach i Jerzy Rowicki, a bardzo ciężko poszkodowany został ówczesny prezes Klubu, Piotr Misiurewicz.

 

Za swoją działalność Klub otrzymał następujące odznaczenia:

     w 1974 r   HONOROWA ODZNAKA  PTTK

     w 1990 r.  MEDAL KTG  ZG PTTK

     w 2003 r.  MEDAL  50-lecia PTTK

    w 2008 r.  ODZNAKĘ HONOROWĄ „ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI”

                     od Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

 

Obecnie Klub zrzesza około 150 osób, w większości są to osoby o dużym doświadczeniu górskim i samodzielne. Dlatego Klub nie organizuje już wypraw na większą skalę, natomiast większość członków wyjeżdża nawet w wysokie góry Europy i świata na własną rękę (Pireneje, Korsyka, Gorgany, Alpy). Ponadto z doświadczeniem wiąże się nieubłaganie wiek, zatem wyjazdy krajowe mają mniejszy charakter sportowy niż 20-30 lat temu. To nie zmienia faktu, że członkowie Klubu są bardzo aktywni turystycznie, na swoje możliwości.  Duże znaczenie ma dla nas nasza stanica w Puszczy Kampinoskiej, posiadana dzięki porozumieniu z Parkiem Narodowym. Stanowi ona cel cotygodniowych wycieczek po Puszczy, zarówno krótkich, jak i możliwie długich, nawet 25 kilometrowych. Pozwala to nam dbać o kondycję na naszym płaskim Mazowszu.

        Od początku istnienia klubu chcieliśmy mieć własne pismo. W 1953 i 1954 roku ukazały się trzy numery biuletynu „Krzesanica” (redagowanego przez Jerzego Sawickiego), przez wiele następnych lat Zarząd Klubu wydawał odbijane na powielaczu „Komunikaty”. W 1997 roku „Komunikaty” zostały przekształcone w „Wiadomości”, redagowane przez Michała Szurka. „Wiadomości” zawierały, oprócz informacji przydatnych w danej chwili, wspomnienia wielu kolegów a także  wywiady z naszymi sławnymi kolegami. W pierwszym numerze zamieszczony został na przykład arcyciekawy wywiad-rzeka z Andrzejem Zawadą. „Wiadomości” ukazywały się do roku 2003, kiedy to założyliśmy własną stronę  internetową www.skt.waw.pl , do odwiedzenia której serdecznie zapraszamy. Można na niej znaleźć informacje z życia klubu, o planowanych wyjazdach, prelekcjach i spotkaniach, mapy, wspomnienia, zdjęcia a także wiersze i opowiadania.

 

         Za mocny punkt naszej działalności uważamy czwartkowe prelekcje i spotkania środowiskowe, organizowane co tydzień od godz. 17:30. Są to spotkania z ludźmi gór, podróżnikami, połączone z pokazami slajdów i filmów.  Wśród naszych prelegentów byli tacy ludzie jak Wiktor Ostrowski, Bolesław Chwaściński, Zbigniew Rubinowski, Ryszard Czajkowski, Wanda Rutkiewicz, Michał Jagiełło (wielokrotnie), Zbigniew Skoczylas, Andrzej Kuś, Tadeusz Piotrowski, Leszek Łącki, Leszek Cichy, Anna Czerwińska, Andrzej Zawada (wielokrotnie) i wielu innych.

Organizowaliśmy poetyckie wieczory autorskie  Zofii  Erdmanowej,  Anny Milewskiej-Zawadowej, Anny Klemensiewicz-Skoczylas  i Tomasza Wasilczuka, gościliśmy Stefanię Grodzieńską.  Pokazywaliśmy filmy.  Ali Świeżyńskiej „Droga do Heratu”, Szymona Wdowiaka

„Nepalskie ścieżki” i „Trony bogów”, Andrzeja Zajączkowskiego „Temperatura wrzenia”, „Pamięć”, Ósmy kontynent”, Wandy Rutkiewicz i Krzysztofa Langa „Gdybyś przyszedł pod tę ścianę”, Stanisława Jaworskiego „Gdyby to nie był Everest”, Sergiusza Sprudina „Hindukusz”  oraz Andrzeja Skoczka i Krzysztofa Kubiaka „Górskie miary Jana Długosza” oraz wiele filmów Anny Pietraszek.

          W 2003 r. obchodziliśmy uroczyście 50 lecie klubu i z  tej okazji Michał Szurek opracował  książkę poświęconą  SKT i jego ludziom. Do książki tej zebrał teksty, inne sam napisał, opracował całość, również graficznie. Zawarł w niej różne informacje i wspomnienia. Książka ta została powielona kserograficznie w kilku egzemplarzach a teraz oczekuje na uzupełnienie i profesjonalne wydanie.
Z tej samej okazji 50-lecia stworzyliśmy najzupełniej amatorski zespół „BARANIE ROGI” i program, na który złożyły się specjalnie napisane przez Michała piosenki turystyczne. Po zmianie nazwy na „Swobodne Towarzystwo Śpiewacze STARA ROBOTA” i po przedstawieniu około dziesięciu premier, zespół stał się wizytówką klubu znaną i lubianą w szerokim światku turystycznym PTTK (i nie tylko). Z okazji obchodów 60-lecia powstania Klubu zespół będzie miał zaszczyt zaprezentować się jeszcze raz.

          W 2010 r. Stołeczny Klub Tatrzański był organizatorem XXX Jubileuszowego Zlotu Klubów Górskich PTTK, który odbył się w dniach 21 – 23. 05.2010 r. i stanowił swoistą rewolucję w dotychczasowej historii zlotów. Otóż założyliśmy odważnie, że odbędzie się …… na nizinach !!! Postanowiliśmy pokazać siebie i to, co charakterystyczne i niezapomniane dla Mazowsza. Wykorzystując fakt, że rok 2010 ogłoszono rokiem Fryderyka Chopina, ruszyliśmy Jego śladem. Odwiedziliśmy Żelazową Wolę, Brochów, Tułowice i Puszczę Kampinoską. Pomysł sprawdził się znakomicie, w zlocie wzięło udział około 60 osób.

 

         A może i Ty/Pan/Pani wstąpi do naszego Klubu? Zapraszamy na prelekcje i  spotkania :   

czwartki od 17:30 do 19:30 w sali Zarządu Głównego PTTK przy ul. Senatorskiej 11. 

 

Poniżej: Elżbieta Jaworska i Józef Nyka w chatce SKT w Puszczy Kampinoskiej.